Browse photos by NPS/Jacob W. Frank: Denali National Park and Preserve:
Kalmia
Kalmia procumbens – 1 photo