Browse photos by Elton Smith:
Photographers » Elton Smith » Sapindaceae » Acer platanoides: