Browse photos by S. Freitas:
Photographers » S. Freitas » Saxifragaceae » Chrysosplenium tetrandrum: