Browse photos by Bud Kovalchik:
Photographers » Bud Kovalchik » Saxifragaceae » Tiarella trifoliata var. trifoliata: