Browse photos by Harry Thomas:
Photographers » Harry Thomas » Asteraceae » Tragopogon dubius: